VÅRA TJÄNSTER

RÅDGIVNING

Vi arbetar på konsultbasis och ger konkreta råd som för er framåt i er verksamhet.

Våra områden där vi har flerårig erfarenhet och expertis:

  • Sponsring och Events
  • Rättigheter
  • Matchday och Merchendising
  • Sociala Medier
  • Marknadsundersökningar

Bland våra kunder kan nämnas:
 AXA, Betway, Carlsberg, DHL, Ericsson, Falcon, Google, SEB, Sony, Unibet, m.fl.

Vår prisbild är från 390 kr till 3000 kr per arbetad timme. Lagenliga skatter tillkommer.
 Välkommen med er offertförfrågan: 
info@sportseminarier.se

FÖRELÄSNINGAR

Vi genomför på uppdrag skräddarsydda föreläsningar.

Förslag på ämnen:

  • Hur fungerar sportindustrin, bakgrunden, aktörerna och hur ser utvecklingen ut?
  • Vad är sponsring och event idag?
  • Hur ser det nya digitala sportlandskapet ut och vilka krav ställs på verksamheten?
  • Framgångsrik kommersiell formatering och paketering av sportindustrins olika tillgångar.
  • Fallbeskrivningar av aktuella och framgångsrika exempel ur förbund, klubb, arena, sponsring, event, media.

För en dags föreläsning så är prisbilden 5 000 kr till 25 000 kr beroende på antalet deltagare. Lagenliga skatter samt eventuella resekostnader tillkommer. Välkommen med er offertförfrågan: info@sportseminarier.se