Programmet för Motorsport & Pengar*

08:30 – 09:00 Registrering och frukost.


09:00 – 09:15 Motorsport & Pengar – Inledning av dagens moderator.

Magnus Roos, Sport Business Nordic.


09:15 – 10:00 Hur påverkas branschen av digitaliseringen?

En överblick av sportindustrin, framgångsfaktorerna och trenderna inom sponsring, kringaktiviteter och media. Hur påverkas motorsporten och branschen av digitaliseringen och får vilka fortsätter intäkterna att växa?

Magnus Malmros, Notvarp Sport Value Creation.

Jan Olsson, SVT Sport.


10:00 – 10:35 Paneldiskussion: Hur skapar vi fler intäkter inom motorsport?

Sportvärldens medialandskap förändras kraftigt just nu. Hur kan kreativitet och nya lösningar skapa nya och förstärkta intäkter? Sveriges ledande byråer diskuterar sporten och motorsportens intäkter och framtid.

Inbjudna är: Pack Train, MediaSport Group, PS Communication, Isobar.


10:35 – 11:05 Kaffe och affärsmingel.


11:05 – 11:40 Paneldiskussion: Partnerskap – Motorsport ur ett sponsorperspektiv.

Motorsportens partners ger sin syn på varför och vad man gör med sitt engagemang i motorsport. Varför väljer man att sponsra motorsport och vilka är framgångsfaktorerna? Hjärtat och/eller konkret affärsnytta, hur ser fördelningen ut? Vad krävs för ett lyckat samarbete och vad är annorlunda idag jämfört med tidigare säsonger?

Inbjudna är: VEIDEC, Audi, Renault, SEAT, Kia Motors.


11:40 – 12:00 Effektivisera & spara pengar på dina produktioner.

Hur får man koll på sina produktionskostnader, blir mer kostnadseffektiv? Hur kan man med enkla medel skapa en billigare produktion via din egna play-kanal?

Johan Lundqvist, Solidtango/Solidsport.


12:00 – 13:45 Lunch & affärsmingel.


13:45-14:20 Sport Marketing – Fler samarbeten och ökad försäljning.

Föreningar har behov av samarbeten och ökad försäljning för att överleva och utvecklas. Hur ser en stil grundstruktur ut? Och vilken kompetents behövs i organisationen? Hur går man till väga för att skapa framgångsrik planering, paketering, varumärke och försäljning?

Anders Ericsson, föreläsare, konsult och författare av boken Sport Marketing.


14:20-14:50 Kaffe & affärsmingel.


14:50-15:25 Paneldiskussion: Evenemang – Vad krävs för ett lyckat event?

Hur skapar man framgångsrika evenemang? Vilka delar är viktiga och vilken kompetens krävs? Hur lockar man fler engagerade åskådare och ger dem en riktig upplevelse?

Inbjudna är: STCC, Karlskoga Näringsliv & Turism AB, Lagardère Sports, V8 Thunder Cars.


15:25 – 16:00 Innovation – Nya kommunikationsvägar, produkter och intäkter för motorsporten. 

En samling av spännande företag i sportens värld som presenterar sina produkter och tjänster.

Inbjudna är: GTR Motorpark, Sportbilsfonden, Trade in Sports.


16:00- Summering av dagen och avslutande ord.


16:10- Fri visning av filmen Superswede: En film om Ronnie Peterson.


För mer information och anmälan, klick här så kommer du till anmälningssidan. 

 

* Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.