Vi är mycket glada att meddela Phones4Fans blir partner till seminariet Fotboll & Pengar.

Phones4Fans är ett nytt varumärke som skapar nya intäktsmöjligheter för klubbar i form av mobilabonnemang. Genom det så erhåller klubbar ersättning för varje abonnemang som deras fans abonnerar på. Ett Phones4Fans abonnemang är också en möjlighet för klubben att stärka sin relation till klubbens supportrar.

– Phones4Fans affärsidé ligger helt i linje med innehållet på Fotboll & Pengars, att möjliggöra nya intäktskällor för idrottsföreningar, säger Anders Haslum, projektledare för seminariet Fotboll & Pengar.

Phones4Fans kommer att ha en monter i nätverksområdet under Fotboll & Pengar och berätta mer om sin lösning för deltagande föreningar och intressenter.