Några av deltagarna på Sport & Pengar 2018.
Matt Parker, NeuLion
Heikki Aura, Uplause