Vi genomför på uppdrag skräddarsydda föreläsningar.

Förslag på ämnen:
– Hur fungerar sportindustrin, bakgrunden, aktörerna och hur ser utvecklingen ut?
– Vad är sponsring och event idag?
– Hur ser det nya digitala sportlandskapet ut och vilka krav ställs på verksamheten?
– Framgångsrik kommersiell formatering och paketering av sportindustrins olika tillgångar.
– Fallbeskrivningar av aktuella och framgångsrika exempel ur förbund, klubb, arena, sponsring, event, media.

För en dags föreläsning så är prisbilden 5 000 kr till 25 000 kr beroende på antalet deltagare. Lagenliga skatter samt eventuella resekostnader tillkommer.

Välkomna med er offertförfrågan.
info@sportseminarier.se