– UTBILDNINGSSTART MÅNDAG 21 OKTOBER

OM UTBILDNINGEN

All utbildning är bra sägs det, och denna utbildningen är framtagen för dig som vill få nya kunskaper och nya metoder med syfte att utveckla din egen arbetsroll samt er verksamhet under kommande år.

Vi som tagit fram utbildningen till Diplomerad Sportstrateg har varit verksamma inom kunskapsförmedling många år både nationellt och internationellt.

Huvudansvarig för utbildningen är Magnus Roos som varit verksam sedan 1990 i bolag som Sponsor Strategi, S-Comm Inc och Sport Business Group Ltd och även grundat Sportseminarier som förmedlar kunskap och affärsnätverk. Magnus har skrivit två böcker inom sport marketing och management.

För att säkerställa kvalitet i alla delar av utbildningen så rankas alla våra föreläsare högt inom sina respektive områden och alla har minst 10 års erfarenhet av svensk- och internationell sportindustri.

Utbildningen pågår under 6 veckor med tillhörande digital examination och en kväll för middag samt diplomutdelning. Du kan medverka på plats eller via nätet och streaming.

Skicka in din intresseanmälan idag och säkra dig för en av de platser som står till förfogade för hösten 2019.

UTBILDNINGEN GER DIG

1. Ny kunskap genom erfarna föreläsare och experter.
2. De senaste trenderna inom sport, sponsring och evenemang m.m.
3. Nya kontakter och nätverk för nya affärs- och jobbmöjligheter.
4. Arbetsmetoder för effektivt arbete i svensk sportindustri.

PRIS

Pris privatperson:
9 900 kr exklusive moms.

Pris förening/förbund:
11 900 kr exklusive moms.

Pris företag:
14 900 kr exklusive moms.

 

I priset ingår kaffe och fika, samt medlemskap i affärsnätverket Sportrummet 12 månader.

 

Utbildningstid:
Måndagar 18:00-20:30, start måndag 21 oktober.

Plats:
Birger Jarlsgatan 18A, 114 34 Stockholm

Kursen går att kombinera både på plats i Stockholm och/eller online via streaming.

UTBILDNINGSPLAN

Mån 21 okt

Sportindustrins värdekedja & Varumärke

Magnus Roos, Senior Konsult, Sport Business Nordic.

Anders Westin, Strategisk affärsutvecklare, Sportseminarier.

En överblick av värdekedjan inom nationell- och internationell sportindustri och en genomgång av dess tre intäktshjul; Matchday, Sponsring och Rättigheter. Att arbeta med disciplinerad och strategisk marknadsföring inom sport i teori blir praktik. Hur utvecklar jag mitt evenemang eller min sport? Vilken är min egentliga kärnverksamhet och vilka värden bör kopplas till denna? Hur ser min egentliga marknad ut och var bör fokus ligga? Magnus berör utifrån värdekedjan även sportindustrins utveckling och framtid.

Varumärket är det viktigaste inom alla verksamheter. Det representerar föreningens eller klubbens verksamhet och ska genomsyra allt som görs för att driva positionering, image och skapa rätt identitet. Symbolen för ett varumärke är oftast en logotype som tillsammans med kommunikation skapar en image. Hur bygger eller utvecklar man ett starkt varumärke? Vad är det som driver det och vilka är de viktigaste faktorerna som styr hur det uppfattas? Vilken betydelse har mitt varumärke och för vem? Anders reder ut begreppen och delar med sig av över 20 års erfarenhet av strategisk marknadskommunikation.

Mån 28 okt

Sport Marketing & Marknadsundersökningar

Anders Ericsson, Senior Advisor, AE Sport Marketing

Ulf Björnemark, Partner, Itchi

Sport Marketing som begrepp kan beskrivas på två olika vis: Marknadsföring av en sport eller Marknadsföring genom en sport. Ett viktigt område för dig som är verksam inom, eller vill utveckla kunskaperna kring, affärs- och verksamhetsutveckling samt marknadsföring och försäljning inom den svenska idrottsbranschen. En av landets främsta på området går igenom vad Sport Marketing är, hur det används för att nå uppsatta mål och nycklarna till framgång. Konkreta råd och tips angående sportprodukters kärna, delar, framgångsrik paketering och utveckling i världsklass.

Marknadsundersökningar är grunden i alla branscher för att få svar från kunderna eller olika interna/externa målgrupper hur de tänker, känner eller agerar på din marknad. Hur kan denna fakta analyseras och användas för att öka klubbars intäkter kortsiktigt och långsiktigt? Vikten av att göra rätt från början, vilka frågor som behöver ställas och vad som ger bästa resultat gås igenom.

Mån 4 nov

Sportens ekonomiska verksamhet

Carlos Esterling & Mikael Bergsten, Partners, EY Sports Business Services.

EY har gjort flertalet analyser av flera olika svenska ligor och deras klubbarnas årsredovisningar från de senaste fem åren. Finns det något direkt koppling mellan klubbarnas ekonomiska förutsättningar och sportsliga framgångar? Vilka är lärdomarna? Carlos och Mikael går igenom vad som egentligen krävs för ekonomisk långsiktighet och hur man måste  tänka för att möta framtidens utmaningar. Ett oerhört intressant område att ta del av och en unik chans att ställa direkta frågor till de främsta på området.

Mån 11 nov

Nya medier & Idrottsevenemang

Magnus Malmros, Grundare/CEO, Notvarp AB.

Ola Bringle, Creative Director, PS Occasion.

Den digitala utvecklingen går fort och sportbranschen genomgår en större omställning mot en ny era av digitalt, socialt och interaktivt där alla påverkas. Våra beteenden ändras när nya medier växer fram som tar över de traditionella massmediernas trubbiga roll genom att erbjuda personifierade lösningar, erbjudanden on demand och interaktion. Vad innebär det för sportbranschen? Vilka är utmaningarna och hur kan klubbar, rättighetsinnehavare och sponsorer utnyttja förändringen till sin fördel för ökade intäkter, sänkta kostnader, effektivisering och kontroll?

I den digitala eran av streaming, nya medier och on-demand underhållning konkurrerar arrangörer ständigt om konsumenternas uppmärksamhet och pengar. För att få besökare att komma till evenemang måste arrangörer börja fokusera på upplevelser och aktiviteter som besökare inte vill missa. Hur kan du locka fler besökare till ditt evenemang, din match eller en tävling? Hur skapar du upplevelser som gör att besökare vill komma tillbaka? Vilka är framgångsfaktorerna, evenemangstrenderna och vad krävs för ett lyckat idrottsevenemang?

Mån 18 nov

Mediarättigheter & Sponsring

Emil Ödling, Partner, DLA Piper

Joel Pallvik, PR-Strategist and Creative, Pack Train

Nya distributionsmöjligheter och ändrade tittarmönster påverkar sportens traditionella aktörer. Utbudet och alternativen växer för publiken. Fler aktörer gör anspråk på ett ständigt ökande antal rättigheter och komplexiteten ökar. Detta leder till att juridiken får en allt större betydelse samtidigt som teknikutvecklingen och nya media gör det allt viktigare att skydda sina varumärken och andra immateriella rättigheter. Vilka är trenderna? Hur ser produkten och affärsmodellen ut idag och hur kommer det att se ut i framtiden? Emil reder ut och har en genomgång av hur olika avtal bör ser ut, vilka rättigheter och skyldigheter som bör regleras och vilka risker partnerna tar.

För att attrahera storsponsorer krävs idag en ny typ av exponering, en smartare paketering som kan levandegöra varumärken med passionen idrotten erbjuder. Dessutom måste man kunna mäta affärs- och varumärkeseffekterna av samarbetet. Således behöver svenska rättigheter förtydliga sin roll i samhället, påvisa samhällsnyttan de bidrar med och rikta in sig på partners som stärker såväl ekonomin som verksamheten. Var hittar jag rätt profil? Vad är egentligen sponsring, hur har den förändrats över tid och vart är utvecklingen på väg? Joel delar erfarenheter och ger konkreta råd i utvecklingsarbetet för framtidens varumärken.

Mån 25 nov

Digital examinationsuppgift

Efter genomförd kurs hålls en digital examination online med frågor kring innehållet från de olika kurstillfällena. Vid godkänt resultat erhålls diplom och titeln “Diplomerad Sportstrateg”.

Fre 29 nov

Middag och diplomutdelning

Som avslutning på kursen äter vi en gemensam middag och diplom delas ut till godkända kursdeltagare. De godkända kursdeltagare som deltagit online får sitt diplom skickat till sig.

VAD SÄGER TIDIGAR DELTAGARE?

Väldigt bra föreläsningar och föreläsare.

– Heidi And, Föreningskonsulent.

Tack för en mycket givande utbildning.

– Bo Sundström, Senior Konsult.

Denna utbildning bekräftar mina idéer och hypoteser. Det känns bra att vara uppdaterad.

– Pelle Larsson, Rättighetsinnehavare.