DIPLOMERAD SPONSORCHEF FÖRETAG

OM UTBILDNINGEN

Denna utbildningen är framtagen för dig som arbetar i ett företag och som vill få nya kunskaper och nya metoder med syfte att utveckla din egen arbetsroll samt er verksamhet kring/gällande sponsring och event.

Vi som tagit fram utbildningen till Diplomerad Sponsorchef för företag har varit verksamma inom kunskapsförmedling många år nationellt och internationellt.

Huvudansvarig för utbildningen är Magnus Roos som varit verksam sedan 1990 i bolag som Sponsor Strategi, S-Comm Inc och Sport Business Group Ltd och även grundat Sportseminarier.

Magnus har skrivit två böcker inom sportmarketing och sponsring.

Utbildningen pågår under 6 veckor med tillhörande digital examination och sker via streaming samt kan ses i efterhand.

Skicka in din intresseanmälan idag och säkra dig för en av de platser som står till förfogade 2021. Max 10 deltagare. Intresseamälan är ej bindande.

DIPLOMERAD SPONSORCHEF

Som sponsoransvarig i ett företag så handlar din vardag om att analysera marknaden, upphandla och förvalta befintliga sponsor och event samarbeten.

Vår utbildning Diplomerad Sponsorchef handlar om att skapa effektiva arbetsmetoder med fokus på att upphandla bättre lösningar, kommunicera smart, öka räckvidd och att förvalta dina projekt så att era kunder får en positivare bild av er verksamhet samt att de även i förlängningen köper era produkter.

Denna “hands-on” kurs ger dig nya insikter och nya verktyg samt inspiration för ökad arbetsglädje.

Efter genomförd examen erhåller varje deltagar ett diplom som bevis på sina nyvunna kunskaper.

DU FÅR LÄRA DIG

 • uppkomsten av sponsring och event i Sverige, historik och nutid
 • vilka definitioner finns att använda för intern och extern kommunikation
 • hur ni kan “tänka” sponsring och event och dess samspel
 • sponsringens fördelar jämfört med andra kanaler och metoder
 • hur ni väljer olika projekt och varför
 • vilken prisbild är normal och vad ska det kosta att köpa sponsring och event
 • vad kan ni uppnå med sponsring repsektive event
 • vilka resultat kan ni förvänta ser av olika samarbetet
 • “casestudies” – flera bra projekt belyses och diskuteras
 • en metod för kommunikation och samarbete A-ERIK
 • hur och vilka marknadsundersökningar finns att tillgå
 • vilka trender finns och vad är framgångsfaktorerna kommande år

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Denna kurs är till för dig som nyligen börjat att arbeta med sponsring samt för dig som arbetat några år med företagssamarbeten. Kursen är online där varje kursdeltagar kan vara interaktiv samt att kursen kan även ses i efterhand för egna studier.

INFORMATION

Kursavgift:
9 900 kr.

Obs! Kursavgiften kan delbetalas vid behov.

I priset ingår alla avsnitt med olika talare samt medlemskap i affärsnätverket Sportrummet under 12 månader.

Examination:
1 900 kr.

Efter avsnitten erbjuds alla kursdeltagare att delta i en examination som består av ca. 18 frågor, dvs 3 frågor från respektive delkurs. Vid godkänt resultat erhålls ett diplom med titeln Diplomerad Sponsorchef.

Lagenliga skatter tillkommer.

 

Utbildningstid:
6 kurser x 40-60 min.
Varje avsnitt kan även ses i efterhand via vårt digitala bibliotek.

Plats:
Valfri plats med dator. Utbildningen distribueras online via streaming. Kodord för deltagande distribueras före kursstart.