DIPLOMERAD SPONSORCHEF FÖRENING

OM UTBILDNINGEN

Denna utbildningen är framtagen för dig som arbetar i förening eller förbund som vill få nya kunskaper och nya metoder med syfte att utveckla din egen arbetsroll samt er verksamhet under kommande år.

Vi som tagit fram utbildningen till Diplomerad Sponsorchef har varit verksamma inom kunskapsförmedling många år nationellt och internationellt.

Huvudansvarig för utbildningen är Magnus Roos som varit verksam sedan 1990 i bolag som Sponsor Strategi, S-Comm Inc och Sport Business Group Ltd och även grundat Sportseminarier.

Magnus har skrivit två böcker inom sportmarketing och sponsring.

Utbildningen pågår under 5 veckor med tillhörande digital examination och sker via streaming samt kan ses i efterhand.

DIPLOMERAD SPONSORCHEF

Som sponsoransvarig i en förening eller i ett förbund så handlar din vardag om att sälja till nya kunder och förvalta befintliga samarbeten.

Vår nya utbildning Diplomerad Sponsorchef handlar att skapa effektiva arbetsmetoder med fokus på att paketera bättre lösningar, kommunicera smart, sälja mera och att förvalta dina kunder så att de återköper era sponsorpaket år efter år.

Denna “hands-on” kurs ger dig nya insikter och nya verktyg samt inspiration för ökad arbetsglädje.

Efter genomförd examen erhåller varje deltagar ett diplom som bevis på sina nyvunna kunskaper.

DU FÅR LÄRA DIG

 • om sponsring är en metod eller en mediakanal.
 • vilka definitioner det finns att använda för samspel.
 • hur ni kan “tänka” sponsring och event och dess samspel.
 • sponsringens fördelar jämfört med andra kanaler och metoder.
 • hur ni kan paketera, vilka erbjudanden kan presenteras för företagen.
 • vilken prisbild är normal och vilka erbjudanden kan ni skicka till andra sidan.
 • vad företagen vill uppnå med sin sponsring.
 • vilka resultat kan ni och företaget förvänta sig av samarbetet.
 • “casestudies” – flera bra projekt belyses och diskuteras.
 • en metod för kommunikation och samarbete A-ERIK.
 • hur ni använder marknadsundersökningar för mer intäkter.

KURSEN RIKTAR SIG TILL

Denna kurs är till för dig som nyligen börjat att arbeta med sponsring samt för dig som arbetat några år med företagssamarbeten. Kursen är online där varje kursdeltagar kan vara interaktiv samt att kursen kan även ses i efterhand för egna studier.

Pris privatperson:
4 900 kr.

Pris förening/förbund:
4 900 kr.

Obs! Kursavgiften kan delbetalas vid behov.

I priset ingår alla avsnitt med olika talare samt medlemskap i affärsnätverket Sportrummet under 12 månader.

Examination:
1 900 kr.

Efter avsnitten erbjuds alla kursdeltagare att delta i en examination som består av ca. 18 frågor, dvs 3 frågor från respektive delkurs. Vid godkänt resultat erhålls ett diplom med titeln Diplomerad Sponsorchef.

Tid:
6 kurser x 40-60 min.
Varje avsnitt kan även ses i efterhand via vårt digitala bibliotek.

Plats:

Valfri plats med dator. Utbildningen distribueras online via streaming. Kodord för deltagande distribueras före kursstart.