Storsponsorn VEIDEC deltar på Motorsport & Pengar 19 oktober

Storsponsorn VEIDEC deltar på Motorsport & Pengar 19 oktober Bob Huzell, VEIDEC, deltar i paneldiskussion om sponsring där aktörerna bl.a. förklarar sina engagemang, vilka effekter dessa ger, hur strategin och insatserna förändras och vad de kan säga om framtidens sponsring. Panelen kommer också berätta om vilka krav

Läs mer

Inbjudan till SportTech & Pengar torsdag 26 oktober!

Sportseminarier presenterar SportTech & Pengar torsdag 26 oktober! Torsdag 26 oktober erbjuder vi för första gången startup- och techbolag i den Skandinaviska sportindustrin och intressenter att träffas i Stockholm för att presentera sig, nätverka och skapa nya affärsmöjligheter. Vi erbjuder 10-15 Techbolag att presentera sina produkter och

Läs mer

SVT talar på Motorsport & Pengar 19/10!

SVT talar på Motorsport & Pengar 19/10! Jan Olsson, förhandlingschef på SVT Sport, deltar i paneldiskussion om TV- och mediarättigheter på Motorsport & Pengar. I paneldiskussionen kommer bl.a. de senaste trenderna och kommersiella insikterna lyftas fram. Hur påverkas sportindustrin av digitaliseringen? Magnus Malmros, Notvarp Sport Value Creation Magnus

Läs mer

Sportseminarier presenterar Motorsport & Pengar för första gången, torsdag 19 oktober!

Sportseminarier presenterar Motorsport & Pengar för första gången, torsdag 19 oktober! Torsdag 19 oktober anordnar vi för första gången seminariet Motorsport & Pengar i Stockholm/Solna, där branschens aktörer i den kommersiella motorsportindustrin samlas. Motorsport & Pengar är ett Business-2-Businessforum där beslutsfattarna samlas för att lyssna på presentationer,

Läs mer

Ishockey & Pengar 7/9 – Hur påverkas sportbranschen av digitaliseringen?

Magnus Malmros, Notvarp, hur påverkas branschen av digitaliseringen? Magnus Malmros ger oss en överblick av sportindustrin, framgångsfaktorerna och trenderna inom sponsring, kringaktiviteter och media. Hur påverkas ishockeyn och branschen av digitaliseringen och för vilka fortsätter intäkterna att växa? Magnus Malmros har från mitten på 1990-talet haft ledande

Läs mer

Nomineringar av årets agentbyrå, klubb, leverantör, mediabolag och sponsor på årets Ishockey & Pengar torsdag 7 september

Nomineringar av årets agentbyrå, klubb, leverantör, mediabolag och sponsor på årets Ishockey & Pengar torsdag 7 september. I samband med årets Ishockey & Pengar torsdag 7 september ska vinnare för betydande insatser inom svensk ishockey utses i fem kategorier: Årets agentbyrå, Årets klubb, Årets leverantör, Årets mediabolag

Läs mer