Utbilda dig i höst!

DIPLOMERAD SPORTSTRATEG – 1/9 DIPLOMERAD KLUBBDIREKTÖR – 1/10 DIPLOMERAD STYRELSELEDAMOT – 1/11 KONFERENSEN SPORT & PENGAR – 26/11 All utbildning är bra sägs det, och denna kurs är framtagen för dig som vill få nya kunskaper under hösten. – Hur fungerar sportindustrin, hur ser värdekedjan ut?– Hur

Läs mer

Årets agenda till Ishockey & Pengar presenteras

Sportseminarier presenterar nu årets agenda till Ishockey & Pengar den 1 oktober. Årets konferens ger dig insikt och ny kunskap kring de viktigaste grunderna inom framgångsrika verksamheter; analys, kundinsikt och vikten av ekonomisk långsiktighet. Detta presenteras av våra talare med fallstudier och personliga diskussioner som också innefattar vägen till

Läs mer

SHL, SDHL & HockeyAllsvenskan talar på Ishockey & Pengar 1/10!

Sportseminarier presenterar stolt Michael Marchal, Angelica Lindeberg och Stephan Guiance, som tre av talarna på Ishockey & Pengar den 1 oktober! SHL ska vara loket i svensk ishockey och arbetar hårt för att nå vår vision om att vara en av världens två bästa hockeyligor både när det gäller

Läs mer

EY talar på Ishockey & Pengar 1 oktober

Sportseminarier presenterar stolt våra vänner från EY Sports Business Services som talare på Ishockey & Pengar den 1 oktober! EY har genom åren befäst sin position bland de absolut främsta aktörerna som hjälper idrottsorganisationer med övergången till en modern och hållbar affärsstruktur. Som deltagare kommer du bl.a. få en

Läs mer

Ishockeyindustrins mötesplats fyller 10 år!

Sportseminarier presenterar stolt den 10:e upplagan av Ishockey & Pengar! Heldagskonferensen som samlar den svenska ishockeyindustrin firar nu sitt 10-årsjubileum tisdag 1 oktober! Sedan starten 2009 har Ishockey & Pengar varit det naturliga forumet som kopplar samman ishockeyindustrins beslutsfattare i en proaktiv och lyhörd miljö vilket gör konferensen

Läs mer

Ishockey & Pengar 2019

Hej! Vi är glada att presentera den årliga heldagskonferensen Ishockey & Pengar i Stockholm, tisdag 1 oktober. Denna konferens samlar sportindustrins mest inflytelserika personer, som framför presentationer och deltar i paneldiskussioner gällande sportens kommersiella plattform, utveckling, utmaningar och framtid. Så “Save the Date” och skriv in Ishockey & Pengar

Läs mer

Höstens 3 nya utbildningar öppna för intresseanmälan

Efter sommaren startar tre kompetenshöjande utbildningar för dig som är verksam i sportindustrin; Diplomerad Sportstrateg, Diplomerad Klubbdirektör och Diplomerad Styrelseledamot.   Utbildningarna är framtagen för att ge dig nya kunskaper och nya metoder, med syfte att utveckla din egen arbetsroll samt er verksamhet under kommande år.  

Läs mer