Skandinaviens ledande business-2-business forum för beslutsfattare i sportindustrin.

Makthavarlistan

MAKTHAVARLISTAN

Makthavarlistan redovisar varje år de personer och organisationer som har störst inflytande och möjlighet att påverka sportindustrin i norden. Den nordiska sportindustrin omsätter över 200 miljarder kronor per år och består av sju huvudgrupper (förbund/klubbar, sponsorer, leverantörer, mediabolag och marknadsbolag) som driver branschens utveckling.

Urvalskriterier till listan:

Ledande position i organisation/verksamhet på nationell och/eller internationell nivå
Tillgång till unik branschinformation och insikt
Ett etablerat och starkt internationellt kontaktnät
Möjlighet att påverka
Position och handlingskraft
Erfarenhet och image

Arbetsprocessen till listan:

 1. Arbetet pågår under tre månader och resultatet publiceras en gång per år.
 2. Listans Jurygrupp* gör i slutet av varje år en sammanställning med ca 200 personer i norden som bedöms och rangordnas utifrån inflytande på sportindustrin enligt listans urvalskriterier ovan.
 3. När urvalets kvalgrupp består av 49 prioriterade personer, sänds den ut till tio betydande personer i branschen (förbund, klubbar, media, sponsorer, marknadsbolag, leverantörer och opinionsbildare) för kommentar.
 4. Med insamlade svar från denna grupp så färdigställs den slutliga listan för året och publiceras i press samt hos avsändaren (www.sportseminarier.se)
 5. Under innevarande år så har branschens aktörer och allmänhet möjlighet att rösta på sina kandidater samt nominera egna namn till den kommande upplaga av Sportseminariers Makthavarlista.

*Jurygruppen består av Magnus Roos (Sport Business & Sportseminarier, ordförande), Magnus Malmros (Notvarp & Sportseminarier), Anders Haslum (Svenska Sportnätverket & Sportseminarier) och Rebecca Johansson (Sportseminarier).

KONTAKT

Sport & Seminarier i Sthlm AB
Box 3439
103 68 Stockholm

Hemsida: www.sportseminarier.se
E-post: info@sportseminarier.se

KOMMANDE SEMINARIER

2018:

 • Mars: Fotboll & Pengar
 • Juni: Innebandy & Pengar
 • Oktober: Ishockey & Pengar
 • Oktober: Motorsport & Pengar
 • November: Handboll & Pengar
 • December: Sport & Pengar

PRODUKTER

Sport Marketing
Sponsorboken